неділя, 25 жовтня 2015 р.

Планування організаційно-дозвіллєвої роботи педагога-організатора.

 Сучасні практичні підходи до організації дозвіллєвої діяльності у закладі передбачають визначення дозвіллєвих потреб і послуг, які може надавати навчальний заклад.   А вибір форм і змісту при організації цієї діяльності   передбачає вирішення ряду актуальних завдань:
- визначення потреб вихованців школи у змісті та формах дозвіллєво- масової роботи, її організація;
 - реалізація основних завдань і принципів виховання засобами дозвіллєвої діяльності та пошук його нових форм;
 - виховання у   учнів   позитивних морально- вольових і фізичних якостей та формування навичок здорового способу життя;
- активізація педагогів, керівників гуртків, батьків при підготовці та проведенні дозвіллєво-масових заходів;
 - активізація рекламної діяльності школи через урізноманітнення форм дозвіллєво-масової роботи;  
 - корекція поведінки дітей схильних до девіантної поведінки через активізацію залучення до участі у дозвіллєво-масовій діяльності, тощо.

Школою накопичується  досвід формування морально-духовної особистості вихованця засобами дозвіллєвої діяльності, який зможе успішно самореалізуватися у соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал тощо. Протягом багатьох років наша школа забезпечує надання дозвіллєвих послуг, що сприяють розширенню простору самореалізації особистості. До таких послуг можна віднести: інтелектуальну творчість, театральну діяльність, заняття декоративно-прикладним мистецтвом,   заняття вокалом,   участь у театралізованих дійствах, концертні заходи, здійснення подорожей та екскурсій, участь у конкурсах та фестивалях.   Щорічно у закладі проводиться багато різноманітних заходів.
    Дозвіллєве спілкування – особливий вид взаємодії людей, що характеризується невимушеністю, розважальністю, прямою залежністю від схильностей та настрою діючих осіб та відображає головні тенденції сучасної педагогічної науки і базується на засадах гуманітарного особистісно-орієнтованого підходу до особистості вихованця. Поєднання індивідуально-особистісних та колективних елементів у способах організації і проведення дозвіллєвої діяльності є важливою передумовою формування у вихованців закладу навичок культури дозвілля. Культура дозвілля – це змістовне використання вільного часу з метою відпочинку, розвитку, самовдосконалення, розвитку природних здібностей і таланту дітей та молоді. У зв’язку з цим, слід розглядати дозвіллєву діяльність, як структурну складову виховної системи.  Практика свідчить, що різні за змістом способи проведення вільного часу створюють відповідні стилі дозвілля: творчий, активний (коли учасники в процесі дозвіллєвої діяльності самореалізуються через створення певного продукту – літературних творів, музичного мистецтва, спортивних досягнень тощо) та нетворчий – пасивний (коли діти та молодь є тільки споживачами, користувачами результатів діяльності інших).   Система організації дозвіллєво-масової роботи у закладі, що функціонує на основі принципів наукової обґрунтованості, доцільності та використання ігрового методу, спрямована на досягнення оздоровчих, освітніх і виховних результатів відповідно до функціональності дозвіллєвої діяльності:
 - розважальна функція – така, що здатна захопити, відвернути від негативного і гнітючого, дати можливість відволіктися, розвеселитися;
- навчальна функція – сприяє розвитку загальних вмінь та навичок, когнітивних якостей (пам’яті, уваги, здібності до аналізу), культури мовлення, ключових та базових компетентностей, тощо;
 - комунікативна функція – об’єднує учасників в єдиний колектив, сприяє встановленню емоційних контактів, надає можливість почувати себе частиною цілого, визначити місце кожного у колективі, сприяє самоусвідомленню особистості;
 - виховна функція – виконує психокорекцію та проводить психотренінг особистості (засобами ігрових моделей життєвих ситуацій), розвиває почуття відповідальності перед іншими та прагнення до перемоги. Допомагає у формуванні колективних пріоритетів, який має відповідати актуальним культурним зразкам, надає можливість осмислювати цінність культурологічної спадщини свого народу (нації, етносу);
- розвиваюча (творча) функція – забезпечує гармонійний розвиток особистості, активізує здатність дитини до продуктивної діяльності;
 - психотехнічна функція – дозволяє аналізувати власний функціональний стан, формувати навички самокорекції для ефективної діяльності, допомагає перебудувати та налаштувати свідомість для засвоєння більших об’ємів інформації та виконання складних завдань;
 - релаксаційна функція – сприяє зняттю емоційної напруги, спричиненої навантаженням на нервову систему під час інтенсивних навчально-виховних процесів.  
  ПЛАНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ РОБОТИ
 Уся організаційно-дозвіллєва робота у закладі планується на початку навчального року на основі попереднього аналізу діяльності, проведеної діагностики у дитячих колективах і обов’язково об’єднує різні напрямки виховної роботи:
 - формування загальнолюдських моральних цінностей та етичних норм;
 - виховання громадянина та патріота;
- виховання екологічної культури ;
 - прищеплення навичок здорового способу життя;
 - формування правової культури;
 - розвиток творчих та комунікативних компетентностей тощо.
 Планування дозвіллєво-масової роботи – це процес моделювання діяльності  закладу на певний проміжок часу (тиждень, місяць, навчальний рік). Під час планування закладається фундамент моделі цієї діяльності: змістовий, організаційний, структурний. В плані поєднуються різні освітні та виховні форми діяльності з організацією змістовного дозвілля вихованців. Це дозволяє упорядкувати діяльність закладу за різними напрямками роботи, вміло організувати управління процесом, забезпечує виконання вимог щодо здійснення  педагогічного процесу: планомірність, системність, керованість і послідовність результатів. Таке чітке, перспективне планування забезпечує високу ефективність організаційно-масової роботи, дозволяючи визначити найсуттєвіші напрямки діяльності та зосередити всі сили і увагу на головному. Планування захищає від спонтанної, хаотичної діяльності і доводить необхідність системного підходу щодо організації дозвіллєво – масової роботи. В той же час, процес планування – це багаторівнева діяльність, яка відбувається з урахуванням інтересів дітей та батьків, що враховує відзначення державних та традиційних свят, проведення обласних та всеукраїнських масових заходів.   План дозвіллєвої діяльності має стандартну форму
  № з\п //Перелік заходів //Термін виконання //Відповідальні особи //

Для більш ефективної діяльності окремі масштабні заходи плануються за окремими «Планами підготовки та організації» їх проведення з конкретними вказівками   термінів виконання та відповідальних осіб. Наприклад: «План проведення Дня Смайлика». 
Перелік обовязкових годин спілкування на 2015-2016 н.р.
21.09.15 -  до Міжнародного Дня Миру;
26.10.15 -  до 70-річчя визволення України;
30.11.15 – до Всесвітнього дня волонтерів;
18.04.16 -  до дня трагедії на ЧАЕС;
З   7 грудня по 11 грудня -  тиждень права;
До 9 травня -  уроки мужності (згідно окремого графіка);

2015 рік проголошений Роком ветеранів

Загальношкільні заходи:
21.09.15 -  Марш миру (8-11 класи);
21.09.15 – конкретизовані заходи в 1-4 класах присвячені Всенародному дню батька;
14.10.15 -  День українського козацтва і Захисника України;
20.10.15 -  виставка з природного матеріалу «Ах, ця осінь-осінь…»;
28.10.15 -  Хода Миру до 70-річчя звільнення України;
16.11.15 -  Святкова програма до Дня Гідності і Свободи за участю 1-11 класів;
З 16 листопада по 20 листопада -  тиждень толерантності;
28.11.15 -  акція «Свічка у вікні», памятна хода, лінійка-реквієм;
05.12.15 -  конкурс строю і пісні для 5-11 класів;
Новорічні свята;
22.01.16 – святкова програма за участю 1-11 класів, акція «Ланцюг єднання»;
15.02.16 -  день Валентина;
14.03.16 -  спільна програма до дня визволення села, номери художньої самодіяльності, підготовлені учнями 1-11 класів для «дітей війни»;
01.04.16 -  день самоврядування;
2.04.16 -  день Землі (1 -11 класи);
19.05.16 -  день вишиванки, святкова програма, парад вишиванок;

З 1 вересня по 25 травня -  спільна робота над проектом «Відкриваємо нові імена» (уточнення у мене).
Жовтень:   Вишневська В.В.  (85-річчя з дня народження Павла Романовича Поповича, українського і російського льотчика-космонавта, двічі Героя Радянського Союзу);
                   Демедчук С.А. (155 років від дня народження Софії Віталіївни Тобілевич, української актриси, перекладачки, письменниці, етнографа);
                   Кондєєва О.М. (80 років від дня народження Бориса Ілліча Олійника, українського поета).
Грудень:    Косінська Г.І. (115 років від дня народження Катерини Василівни Білокур, української художниці);

                   Бур’ян А.І. (55 років від дня народження Ніни Воскресенської, української дитячої письменниці)

Немає коментарів:

Дописати коментар